top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching en tevens op mentorschap en curatele.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

BEWINDVOERING

Bewindvoering is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen en dient als beschermingsmaatregel. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of psychosociale redenen zijn; zoals een verstandelijke beperking, dementie, verslavingsproblematieken en/of echtscheiding. In dergelijke situaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter uw vermogen en inkomen onder bewind stelt. Als u onderbewindstelling heeft aangevraagd geeft u uw financiën uit handen aan een bewindvoerder.

 

De bewindvoerder zorgt primair voor het stabiliseren van de inkomsten en uitgaven. Zodoende probeert de bewindvoerder stabiliteit in de financiële situatie te creëren. Daarnaast zorgt hij voor afhandeling van de financiële post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van (belasting)voorzieningen en toeslagen om inkomsten te maximaliseren. Alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Afhankelijk van de afspraken en budgetmogelijkheden wordt er een vast bedrag overgeboekt naar de cliënt: leefgeld. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van uw goederen. De bewindvoerder legt jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af over het gevoerde bewind.

 

WAT DOEN WE

bottom of page