top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching en tevens op mentorschap en curatele.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

BUDGETCOACHING

Budgetcoaching is vooral bedoeld voor mensen die zelfstandig hun financiële zaken willen blijven afhandelen, maar wel enige ondersteuning nodig hebben. De budgetcoach probeert inkomsten te maximaliseren en uitgaven kritisch te bekijken zodat een sluitend budgetplan ontstaat waarbij de cliënt zich prettig voelt en waar de budgetcoach akkoord mee gaat. Het doel van budgetcoaching is dat u na bewustwording en nazorg zelfstandig in staat bent uw financiële huishouden te voeren. De leidraad in dit proces is een gezamenlijk opgesteld budgetplan.

 

WAT DOEN WE

bottom of page