top of page

Saldeau brengt de financiën op orde, creëert stabiliteit en zorgt voor rustig vaarwater. Het uit handen nemen van de zorg voor administratieve handelingen die mensen niet willen of kunnen, is de doelstelling.

 

Zorg is heden ten dagen niet meer los te koppelen van de financiële situatie. Het wel en wee van velen wordt mede bepaald door de financiële situatie. Mocht er sprake zijn van financiële problemen dan heeft dit vaak zijn weerslag op de gemoedstoestand. Met alle gevolgen vandien. Vandaar dat we (financiële) hulp bieden aan iedereen die daar om wat voor reden behoefte aan heeft. Maar de diensten van Saldeau hebben niet alleen betrekking op mensen met financiele problemen. Het kan ook als beschermingsmaatregel dienen bij mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld dementie, verstandelijke beperking en/of verslavingsproblemen. Het vermogen van de cliënt wordt zodoende beschermd.

 

Met uitgebreide financiële kennis, opleidingsniveau en ervaringen in de zorgsector, proberen wij zorg en financiën op efficiënte wijze te koppelen. Dit doen we door middel van digitalisering, werkend met jonge dynamische mensen, zonder daarbij de persoonlijke aandacht voor de cliënt uit het oog te verliezen. Met deze persoonlijke aandacht zal, daar waar mogelijk, op termijn zelfstandigheid op financieel gebied voor de cliënt worden nagestreefd.

 

Financiële kennis is een vereiste, gevoel voor mensen een talent


 

WAAROM DOEN WE

bottom of page