top of page

BESCHERMINGSBEWIND, MENTORSCHAP, CURATOR &BUDGETCOACHING

 

 

BESCHERMINGSBEWIND, MENTORSCHAP, CURATOR

De tarieven die professionele bewindvoerderskantoren hanteren voor de geleverde diensten zoals mentorschap, bewindvoerdersschap en curatorschap zijn landelijk vastgestelde tarieven. De tarieven staan vernoemd in deze link.

 

LET OP: afhankelijk van uw inkomen/vermogenspositie en gemeente waarin u gevestigd bent, kan het zijn dat bepaalde kosten (voor bewindvoering) door de bijzondere bestand vanuit uw gemeente vergoed worden. Neem voor meer info contact op met Saldeau en/of uw gemeente.

 

 

 

 

BUDGETCOACHING

​De tarieven die worden gehanteerd bij budgetcoaching zijn afhankelijk van het begeleidingstraject. In een vrijblijvend intakegesprek zal de aard, omvang en intensiviteit van de werkzaamheden worden bepaald. Aan de hand hiervan zal het aantal uren van begeleiding worden bepaald en verrekend worden met het gangbare uurtarief voor de betreffende werkzaamheden. Afspraken met betrekking tot de betaling zijn bespreekbaar.

 

Voor verdere vragen aangaande tarieven kunt u ten aller tijden contact opnemen met Saldeau

040 751 27 86

info@saldeau.nl

 

 

TARIEVEN

bottom of page