top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

 

 

Budgetcoaching
​​

Budgetcoaching is vooral bedoeld voor mensen die zelfstandig hun financiële zaken willen blijven afhandelen, maar wel enige ondersteuning nodig hebben. Lees meer

WAT DOEN WE

PGB Beheer
​​

Als iemand zorg nodig heeft voor zichzelf of een naaste, kan hij een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Van dat budget wordt de zorg dan betaald. Lees meer

Inkomensbeheer
​​

Inkomensbeheer is een dienst waarbij het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot inkomensbeheer wenden. Lees meer

Bewindvoering
​​

Bewindvoering is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen en dient als beschermingsmaatregel. Lees meer

bottom of page