top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching en tevens op mentorschap en curatele.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

PGB BEHEER

Als iemand zorg nodig heeft voor zichzelf of een naaste, kan hij een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Van dat budget wordt de zorg dan betaald. Zo’n PGB geeft veel vrijheid aan de cliënt om zelf te bepalen wie, op welke momenten, welke zorg aanbiedt.

Echter dient de cliënt dit budget te beheren en daar een gedegen administratie van bij te houden, omdat voor de besteding van deze gelden verantwoording dient te worden afgelegd. Saldeau neemt deze zorgen graag uit handen en zodoende dit PGB-beheer voor haar rekening .

WAT DOEN WE

bottom of page