top of page

VEELGESTELDE VRAGEN

01

WAT IS ONDERBEWINDSTELLING?

Onderbewindstelling is een maatregel, uitgesproken door een Kantonrechter, die dient ter bescherming van het vermogen van de cliënt. De Kantonrechter bepaald welk deel van het vermogen onder bewind gesteld wordt. Over het gevoerde bewind(van de beheerrekening) dient de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af te leggen.

02

HOE KAN IK MEZELF OF IEMAND ANDERS AANMELDEN?

Dit kan door schriftelijk, per e-mail, per telefoon of via deze site (contactformulier of via chat) contact op te nemen met Saldeau. Er zal dan zo spoedig mogelijk vrijblijvend een afspraak ingepland worden. U dient hiervoor wel een aantal gegevens te verzamelen die van toepassing zijn op uw situatie. Immers hoe meer informatie, hoe sneller en nauwkeruriger Saldeau voor u aan de slag kan. ​

03

U HEEFT NOG GEEN BEWINDVOERDER
EN DE KANTONRECHTER VRAAGT U WIE ER BEWINDVOERDER WORDT. WIL SALDEAU BEWINDVOERDER WORDEN?

Alvorens Saldeau zich bereid verklaart zal een (intake)gesprek moeten moeten worden gepland om een oordeel te kunnen vormen over de te ondernemen stappen. Saldeau zal zich dus niet zonder meer tot bewindvoerder laten benoemen, maar we gaan ons uiterste best doen om dit mogelijk te maken.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN EEN BEWINDVOERDER?

De bewindvoerder zorgt in eerste instantie voor het scheppen van orde en stabiliteit in de financiële situatie. Daarnaast is hij bovenal verantwoordelijk voor het beheren én beschermen van het vermogen van de betreffende cliënt. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Afhankelijk van de situatie zal de bewindvoerder zorg dragen voor de activiteiten op het gebied van inkomensmaximalisatie, uitgaven/kostenminimalisatie, schulden, leefgeld, belastingaangifte, toeslagen en uitkeringen. 

04

ALS ER SCHULDEN ZIJN, KAN IK DAN BIJ SALDEAU TERECHT?

Het antwoord is volledig afhankelijk van de aard en de omvang van de schulden. De vraag is dus hoe hoog zijn de schulden, hoeveel schuldeisers zijn er en wat voor inkomen en vermogen staat daar tegenover? Aangeraden wordt om hierover telefonisch contact te zoeken met Saldeau en we gaan samen kijken naar een passende oplossing. 

05

06

KAN SALDEAU VOOR MIJ SPAREN?

Dit is afhankelijk van de huidige situatie om te bepalen hoeveel en met welk doel u kunt sparen. Maar als de persoonlijke situatie dit toestaat is Saldeau een absolute voorstander van sparen en zullen wij u hier graag bij helpen.

WAT MOET IK DOEN ALS IK ONVERWACHT EXTRA UITGAVEN HEB?

In dat geval dient u direct contact op te nemen met uw contactpersoon bij Saldeau. Wij gaan dan de situatie bespreken en zoeken naar een passende oplossing.

07

08

HOUDT SALDEAU ZICH OOK BEZIG MET SCHULDHULPVERLENING?

Saldeau houdt zich niet bezig met schuldhulpverlening zoals dit wettelijk is geregeld. Dit proces gaat hoofdzakelijk via de gemeentelijke instanties. Uiteraard treedt Saldeau wel regelmatig als onderdeel op van het financieel beheer. In overleg met schuldeisers gaan we, afhankelijk van de persoonlijke situatie, proberen om tot een passende oplossing te komen. Ook kan Saldeau optreden als verwijzer naar instanties voor schuldhulpverlening.

KAN SALDEAU DE BELASTINGAANGIFTE DOEN?

Als wordt geconstateerd dat dit vanwege de (ontstane) situatie nodig is, dan zal Saldeau daarvoor zorgen. Eventuele specifieke vragen kunnen worden uitbesteed aan een partner van Saldeau op het gebied van fiscale vraagstukken, maar dit is een uitzondering.

08

09

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BEWINDVOERING EN INKOMENS-BEHEER?

Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Wanneer iemand kiest voor inkomensbeheer, kan de cliënt zelf met de bewindvoerder afspreken welke zaken voor hem uit handen worden genomen. Hiervoor wordt een aparte overeenkomst opgesteld tussen de cliënt en Saldeau over de aard en omvang van de werkzaamheden.

10

Hieronder staan een aantal van onze veelgestelde vragen. Antwoorden die hieronder staan, zijn elders op deze site overigens ook vermeld en wellicht zelfs uitgebreider. Mocht uw vraag hieronder niet beantwoord worden, neem dan via het contactformulier, telefonisch of via chat (rechtsbovenaan de website staat een link) contact op met Saldeau. Wij helpen u graag verder op weg.​

bottom of page