top of page

DISCLAIMER

Saldeau spant zich in om ervoor te zorgen, dat alle informatie die u op deze site kunt vinden correct is, doch de verstrekte informatie is uitsluitend indicatief. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Saldeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Tevens aanvaardt Saldeau geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Ten allen tijde blijft de afnemer van de informatie verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Saldeau omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

 

PRIVACY STATEMENT 

Saldeau respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in, dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde wet. Dit privacy Statement is niet van toepassing op de sites waarnaar wordt verwezen.

DISCLAIMER & PRIVACY

bottom of page