top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching en tevens op mentorschap en curatele.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

INKOMENSBEHEER

Inkomensbeheer is een dienst waarbij het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot inkomensbeheer wenden. Met de zogenaamde beheerrekening wordt zorg gedragen voor het beheer op de inkomsten en uitgaven van de cliënt. De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een budgetplan. Inkomensbeheer moet voorkomen dat er (nieuwe) schulden ontstaan en dat er stabiliteit wordt gecreëerd in de financiële situatie.

WAT DOEN WE

bottom of page