top of page

Het werk van Saldeau richt zich op de volgende vlakken: bewindvoering, inkomensbeheer, PGB-beheer, budgetcoaching en tevens op mentorschap en curatele.

 

Met het ontplooien van professionele activiteiten op het gebied van voornoemde vlakken voldoet Saldeau aan de groeiende vraag naar professionele dienstverlening. Mensen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun financiën te beheren, kunnen hulp inroepen op het gebied van:

 

CURATELE

Deze maatregel gaat verder dan onderbewindstelling. Hierbij wordt de persoon in kwestie niet in staat geacht voor zowel zijn financiën als andere zaken te zorgen. Het betreft mensen waarbij vaak sprake is van verkwisting. Iemand onder curatele is handelingsonbekwaam, de aangestelde curator moet voor alle rechtshandelingen toestemming verlenen.

WAT DOEN WE

bottom of page